MATEMÁTICAS II


As actividades que figuran nesta páxina están dirixidas ao alumnado de nocturno de 2º de Bacharelato de ciencias do IES Otero Pedrayo. Espero que vos sirvan de axuda.


INTEGRAIS 


Exercicios resoltos de integrais inmediatas en vitutor   
Exercicios resoltos de integrais por partes en vitutor.
Exercicios resoltos de integrais racionais en vitutor


INTEGRATOR: páxina na que fan integrais on-line

VIDEOS EXPLICANDO INTEGRAIS INMEDIATAS
 VIDEO EXPLICANDO INTEGRAL POR PARTESVÍDEO EXPLICANDO INTEGRAL DE COCIENTE POLINOMIOS

  
  
 INTEGRAIS INMEDIATAS 

Aqui tendes nove vídeos explicando as integrais inmediatas, este é o primeiro e podedes ir ao canal e ver os nove, van facendo os diferentes tipos de inmediatas con explicacións e moitos exemplos.
FUNCIÓNS, PROPIEDADES BÁSICAS   
ESTUDIO E GRÁFICAS DE FUNCIÓNS I   


ESTUDIO E GRÁFICAS FUNCIÓNS II    


LÍMITES L´HOPITAL RESOLTOS         Para repasar conceptos do tema, pódevos ser de utilidade estas presentacións de Geogebra de Ignacio larrosa e de Pep Bujosa. 
pendente da recta tanxente a unha función con geogebra
recta tanxente como límite das secantes con geogebra 


Videos de Juan Medina
 SISTEMAS ECUACIÓNS LINEAIS        

MATRICES E DETERMINANTES          Nos seguintes enlaces podedes ver 3 exercicios resoltos de potencias de matrices
exercicio 1    exercicio 2     exercicio 3   

1 comentario:

radicaldelbarsa dijo...

Profe !!! pon un examen facil en Septembro !!! jajaja