APLICADAS II

As actividades que figuran nesta páxina están dirixidas ao alumnado de nocturno de 2º de Bacharelato ciencias sociais do IES Otero Pedrayo, espero que vos sirvan de axuda.


  ESTATÍSTICA 

PROBABILIDADE
Neste canal tendes moitos exercicios resoltos e explicados deste tema, aqui catro básicosEXERCICIO RESOLTO CON TÁBOA DE CONTINXENCIA
 


EXERCICIOS DIAGRAMA DE ÁRBORE. TEOREMA PROBABILIDADE TOTAL E TEOREMA BAYES

   

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
explicación e exemplo

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
explicación e exemplo
exercicio resolto
SOLUCIÓNS GRÁFICAS PROBLEMAS FUNCIÓNS DE CLASEVídeos Juan Medina explicando crecemento e decrecemento dunha función fácil
 


No hay comentarios: