27 ene. 2011

38,5 anos


Necesitariamos 4 047 120 contratos como este para poder xubilarnos aos 65 co 100% da pensión. Bromas de Forges aparte, a min non me saen as contas, cada vez é máis difícil atopar traballo, cada vez os contratos son máis precarios e polo tanto duran menos tempo, a xente moza vai pasar por varios traballos diferentes na súa vida laboral e por longas etapas de desemprego e, a pesares de todo isto, auméntase a esixencia de anos cotizados para poder xubilarse, non, non o entendo, non me saen as contas.


Neste diagrama de barras do Instituto Galego de Estatística, IGE, vemos a evolución do paro por idades en Galicia no primeiro trimestre de 2010, vese que ata os 30 anos non empeza a decrecer. Polo demais, o número 38,5 anos resúltame un pouco insultante, usar un número decimal para isto tan natural como é a xubilación non deixa de ser algo raro.

No hay comentarios: