6 oct. 2011

Os nosos números

Pirámide de poboación para Galicia no ano 2008. Fonte IGE
Estes días na prensa  falan de pagas de 20 millóns de euros e a min mesma éme difícil facerme unha idea de canto significa realmente esa cantidade, manexamos os números en abstracto pero moitas veces cando nos mandan concretar non sabemos asignar cantidades razoables a cousas reais.
Na aula isto vese a diario, se lle preguntamos a un alumno cantos habitantes ten Ourense pode responder calquera cousa, por iso pensei facer un post de números, de cantidades reais. Escollín datos ou moi significativos ou que a min me interesan, espero que a vos tamén. Se vos interesan outros datos, podedes ver aqui un resumo da situación de Galicia no 2011.
Dicir que cando vemos aí que o ingreso medio por fogar en Galicia é de 2010 €, temos que saber que para o cálculo desa media tívose en conta os ingresos nos fogares dos "altos financeiros" e similares; eses claramente soben a media, faltaríanos saber a desviación típica ou algunha outra medida da dispersión deses ingresos medios. Todos os datos están sacados do IGE (Instituto Galego de Estatística).
Habitantes Galicia:  2 794 516
Superficie:  29 574,8 km²
Saldo migratorio: 6 647
Número medio de fillos por muller: 1,1    
Taxa de actividade  54,6%  
Taxa de paro 15,4 %
Taxa de risco de pobreza 14,32 %
Ingresos medios mensuais por fogar:  2 010 €
Esperanza de vida ao nacer dos homes:  78,3 anos
Esperanza de vida ao nacer das  mulleres: 85,1 anos
Número de médicos colexiados: 5 293
Parque de vehículos: 1 873 069
Centros públicos de ensino non universitario:  1 168
Profesoras de ensino non universitario: 25 702
Profesores de ensino non universitario: 11 872
Alumnado no ensino non universitario:   372 885
Alumnado no ensino non universitario en centro públicos:   272 875 
Poboación Concello Ourense: 108.673
Superficie queimada en Galicia en 2010:  14.807,34 hectáreas
Acidentes laborais mortais en 2009 en Galicia: 74 

No hay comentarios: