14 dic. 2011

Barómetro real


Chiste de Davila
Fonte: CIS
No xornais de hoxe aparece unha valoración feita pola casa real sobre como fai as enquisas o CIS. No xornal Público redáctana así:  "Desde la Casa Real también se ha aludido a la última encuesta del CIS, en la que se detecta una caída en la valoración de la institución. En este sentido, desde Zarzuela lo atribuyen a causas propias y a la forma en las que el CIS realiza las encuestas"
Sorprendente a valoración que fai a Casa Real poñendo en dúbida a obxectividade ou profesionalidade dun organismo oficial, dependente do ministerio de presidencia, como é o CIS (Centro Investigacións Sociolóxicas).
O barómetro do CIS é un estudio estatístico realizado mensualmente para pulsar o estado de opinión dos cidadáns. Nos diferentes barómetros hai preguntas fixas e outras que mudan, periodicamente repítense diversas preguntas, unha das que se repite é a de valoración das institucións por parte dos cidadáns. As dúbidas da casa real sobre como realiza o CIS o estudio pode deberse á metodoloxía que usa ou a forma de realizar á pregunta. A metodoloxía que usa o CIS vese na ficha técnica  e eu desde logo non vou poñela en cuestión. A pregunta concreta sobre a casa real é impecable, mándase puntuar a institución de 0 a 10 e calcúlase a media a a desviación típica. Esta pregunta formúlase  sempre da mesma maneira.
Fonte CIS
A estatística non é neutral, de feito é unha ciencia utilizada moi a miúdo polo poder político, polo poder económico, pola publicidade ... para manipular ao cidadán, para crear opinión, para vender, ...pero neste caso concreto non vexo a manipulación por ningún lado nin os erros.  A casa  real debe buscar as causas da súa baixada de popularidade na conduta pouco exemplificante dos seus membros e debe prepararse para posteriores baixadas, pode que ademais de suspender chegue ao moi deficiente, pois esa é a nota que merece unha institución anácronica e de inexplicable existencia no século XXI.

No hay comentarios: