14 dic. 2012

Números bonitos, feos e horribles, :)

O xornal El País xunto coa RSME organiza un novo concurso, neste caso ligado á lotería de Nadal, entre os  acertantes sortearanse libros matemáticos.

O problema a resolver é atopar cantos números bonitos hai entre os que entran no bombo do sorteo de Nadal, ou sexa entre os cen mil números que van do 00000 ao 99999.
Para que o criterio de bonito ou feo non sexa subxectivo, defínese  número bonito  ao que cumpre exactamente unha, e só  unha, destas tres condicións:
  • a) é  divisible entre 5,
  • b) dá resto 2 ao dividilo entre 7,
  • c) a suma das súas cifras é divisible entre 9.
Non se pode usar nen calculadora nen ordenador para resolvelo,  as solucións hai que mandalas a problemamatematicas@gmail.com    antes das 00.00 horas do sábado 22 de decembro.

Divertido e bonito enunciado. Claro  que habería que definir que é un problema bonito e divertido,:)

No hay comentarios: