15 oct. 2013

Exames

LER, PENSAR, ORGANIZAR, DECIDIR, OPERAR, CONTESTAR 
 Ás veces non hai que calcular
para contestar ás preguntas, :)
Bótalle un vistazo xeral ao exame e empeza pola pregunta que teñas mellor preparada ou que che pareza máis fácil. Para chegar ao 10 hai que primeiro sacar un 5 e se estudiaches chegar ao 5 é fácil, só hai que porse. Cando teñas o 5 asegurado vai polo 10!
En cada pregunta ou exercicio, le coidadosamente o enunciado antes de empezar a contestar. Unha vez lido o enunciado pensa ben o que tes que facer antes de porte a operar ao tolo. Nos problemas é fundamental comprender o enunciado: se é necesario, le dúas veces o problema. Busca unha estratexia ou método para resolver o problema. Aplica paso a paso a estratexia ou método de resolución. Realiza coidadosamente os cálculos. Finalmente contesta claramente ao que che pregunten.

OPERA CON SENTIDIÑO   

Nos exames analiza os resultados, se sabes ou intúes que unha operación vai mal, revisa operacións ou fainas de novo.Antes de facer unha simplicación, ¡¡¡reflexiona!!! 


COIDA A PRESENTACIÓN DO EXAME

Escribe con letra clara e lexible. O que para ti é obvio e cres que se  entende pode non selo para quen corrixe o exercicio. Non amontoes as letras, nin as liñas escritas. Se non escribes claro, acabarás convertindo un 2 nun 7, perdendo un signo, ....e de aí ....ao caos!!
Separa en parágrafos as diferentes ideas ou os diferentes pasos dun problema.
Non fagas tachóns rechamantes. 


CONCÉNTRATE E ESFÓRZATE

Sobre todo pon os cinco sentidos no exame, non é o momento de pensar noutras cousas nin de facer por facer, un exame é un momento de esforzo máximo onde debes aproveitar todo o que sabes, o que estudiaches e ata o que intúes. Pasa de preguntarlle resultados aos compañeiros, ao mellor lles van mal e aumentará a túa inseguridade. Se  quedas en branco ou te lías nunha pregunta pasa a outra pregunta, xa volverás a esa ao final.
Se tes unha crise de ansiedade: para, relaxa, respira lenta e profundamente, controla os nervios e despois volve ao exame.
Se eres dos que copias, se sinceiro contigo mesmo e lembra as poucas veces que acadaches o aprobado copiando, quizais debas mudar de método!
ESFÓRZATE ao máximo, non deixes as cousas a medias, aprobar é estupendo, e a fronteira entre o aprobado e o suspenso pode estar na maneira de facer o exame.

No hay comentarios: