28 oct 2012

reformas educativas IIHai un chiste clásico sobre as reformas educativas vistas a través dun problema de matemáticas, o orixinal é do ano 1985 pero foise ampliando:

ENSEÑANZA 1.960
Un campesino vende un saco de patatas por 1.000 ptas. Sus gastos de producción se elevan a los 4/5 del precio de venta. ¿Cuál es su beneficio?


ENSEÑANZA TRADICIONAL 1.970

Un campesino vende un saco de patatas por 1.000 ptas. Sus gastos de producción se elevan a los 4/5 del precio de venta, esto es, a 800 ptas. ¿Cuál es su beneficio?


ENSEÑANZA MODERNA 1.975

Un campesino cambia un conjunto P de patatas por un conjunto M de monedas. El cardinal de conjunto M es igual a 1.000 y cada elemento P de M vale 1 pta. Dibuja 1.000 puntos gordos que representen los elementos del conjunto M. El conjunto F de gastos de producción comprende 200 puntos menos que el conjunto M. Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto M y da la respuesta a la cuestión siguiente: ¿Cuál es la cardinal del conjunto B de los beneficios? Dibuja B en color rojo.


ENSEÑANZA RENOVADA 1.980
Un agricultor vende un saco de patatas por 1.000 ptas. Los gastos de producción se elevan a 800 y el beneficio es de 200 ptas.ACTIVIDAD: Subraya la palabra "patata" y discute sobre ella con tu compañero.


ENSEÑANZA REFORMADA 1.990
El tío Evaristo burgués latifundista i intermediario es un kapitalista insolidario que sanrriquecio con 200 pelas al vender espekulando un costal de patatas. Analiza el resto y vusca las faltas de sintasis dortografia de puntuación y deseguida di lo que tu digieres de estos avusos antidemocraticos.


ENSEÑANZA COMPRENSIVA 1.990 (LOGSE)
Tras la entrada de España en el Mercado Común, los agricultores no pueden fijar libremente el precio de venta de las patatas. Suponiendo que quieran vender un saco de patatas por 1.000 ptas. haz una encuesta para poder determinar el volumen de la demanda potencial de patatas en relación con las importadas de otros países, y cómo se vería afectado todo el proceso de venta si los sindicatos del campo convocan una huelga general. Completa esta actividad analizando los elementos del problema, relacionando los elementos entre sí y buscando el principio de relación de esos elementos. Finalmente, haz un cuadro de doble entrada, indicando en horizontal, arriba, los nombres de los grupos citados y, abajo, en vertical, diferentes formas de cocinar las patatas.


CON LA LOGSE, LA LOCE, Y CUALQUIER "LO... QUE SEA"
Profesor/a: Copiad: "Un agricultor vende un saco de patatas... "
Alumno/a 1: ¡ Acho, tío ! El tronco ese es tonto... ¡ A quién se le ocurre vender patatas ahora ! Eso no mola.
Alumno 2 : ¡ profe, ma'quitao el boli, ponle una falta de orden !
Alumno 3 : ¡ Yo no he sio!
Alumno 4 : Yo no puedo hacerlo, ms'a olvidao la calculadora...
Alumna 5 :... ¿Pa ke keremos saber esas cuentas ? ¡no me sirbe pa ná... !
Alumno 6 : (Escribiendo en el móvil) " :-)) /$ # ;o) kedamos esta tard kon la play..."
Profesor/a : ¡ Pedro, siéntate sobre las cuatro patas de la silla! ¡Noemí, deja de sujetar la pared con la espalda ! ¡Antonio, abre el libro ! ¡ Callaos de una vez!...
Alumno 7 : Profe, ¿Puedo ir al aseo?

27 oct 2012

outonoSe tivera que asignarlle unha estación a Paul Simon, asignaríalle  o outono, aquí vos deixo unha canción de números deste grande. When numbers get serious.

I have a number in my head
Though I don't know why it's there
When numbers get serious
You see their shape everywhere
Dividing and multiplying
Exchanging with ease
When times are mysterious
Serious numbers are easy to please
Take my address
Take my phone
Call me if you can
Here's my address
Here's my phone
Please don't give it to some madman
Hey hey, whoa whoa
Complicated life
Numbers swirling thick and curious
You can cut them with a knife
You can cut them with a knife
Two times two is twenty-two
Four times four is forty-four
When numbers get serious
They leave a mark on your door
Urgent. Urgent.
A telephone is ringing in the hallways
When times are mysterious
Serious numbers will speak to us always
That is why a man with numbers
Can put your mind at ease
We've got numbers by the trillions
Here and overseas
Hey hey, whoa whoa
Look at the stink about Japan
All those numbers waiting patiently
Don't you understand?
Don't you understand?
So wrap me
Wrap me
Wrap me do
In the shelter of your arms
I am ever your volunteer
I won't do you any harm
I will love innumerably
You can count on my word
When times are mysterious
Serious numbers
Will always be heard
When times are mysterious
Serious numbers will always be heard
And after all is said and done
And the numbers all come home
The four rolls into three
The three turns into two
And the two becomes a
One

19 oct 2012

puntos de corte


O outro día vin isto nunha revista. É a resposta a como se deben depilar as cellas.
Xa vedes, un par de rectas e temos a resposta, aqui volo deixo por se lle atopades utilidade, :)
A cella debe empezar no punto de intersección das  rectas AB e GH e deben rematar na intersección das rectas  CD e GH.

16 oct 2012

Reformas educativasCando rematei a carreira e fixen o CAP (curso de aptitude pedagóxica) contáronnos que unha reforma educativa debería ter unha vixencia media de 20 anos. Levo 24 anos traballando e convivín con 5 leis educativas diferentes e imos  pola sexta, a cousa resumida foi máis ou menos así:
ano 1988, cando empecei a traballar estaba vixente a LEI XERAL DE EDUCACIÓN do ano 1970 e a LODE do ano 1985.
A LODE no ano 1985 (PSOE) é a que decidiu que se poden dar cartos públicos para o ensino privado, concepto no que os dous grandes partidos están totalmente de acordo.
A LOGSE no ano 1990 (PSOE) foi unha reforma que merece tal nome, reformouse a estructura total do sistema educativo, desaparece BUP e EGB, o ensino pasou a ser obrigatorio ata os 16 anos, os rapaces entraron 2 anos antes aos institutos, etc, reforma total da FP, aparecen os ciclos medios e superiores, mantense a relixión na escola.
O profesorado de secundaria tivemos que aprender a traballar con alumnos con grandes dificultades de aprendizaxe que antes non chegaban aos institutos e con alumnos que non querían estar na escola pero que a lei de repente os obrigaba a estar ata os 16 anos, os institutos enchéronse de nenos, nunca tal se vira!.
A LOPEG, no ano 1995 ( PSOE) remata definitivamente coa xestión democrática dos centros, o profesorado perdemos poder interno nos centros, xa non podiamos ser todos candidatos a dirixir un centro, aparecen novas funcións do profesorado.
A LOCE no ano 2002 (PP) foi unha reforma que nunca chegou a aplicarse, mantense a relixión na escola e se non queres relixión, cultura relixiosa, toma esa!, aparecen as avaliacións externas na ESO, propuña unha reválida para ter o título de bacharelato que non chegou a aplicarse.
A LOE no ano 2006 (PSOE) foi a reforma da reforma anterior, nela o PSOE comete o gran pecado de chamarlle Educación para a cidadanía ao que cando se lle chamaba ética non creaba ningún problema, pero xa o PP se encargará de mudar tan vil nome, tamén muda a cultura relixiosa por atención educativa, pero mantén a relixión na escola, mantén tamén as avaliacións externas, elimina a reválida aquela que non chegara a aplicarse,:)
Hoxe, no 2012, hai outro anteproxecto de reforma encima da mesa a LOMCE (PP) para reformar a LOE que reformou a LOCE, o PP vaille chamar Educación cívica y constitucional a aquela materia innomeable, supoño que ao PSOE non lle gustará nada este nome.:)
Xa está ben de usar o sistema educativo como unha arma dos partidos políticos para parecer que queren cousas diferentes. Por suposto que hai matices importantes que os diferencian, pero tamén hai diferencias ridículas entre as propostas de ambos partidos, e non pode estar o debate nelas, o debate ten que estar no importante. Debatamos o porque pechamos centros públicos e seguimos mantendo a centros privados, quen queira mandar os fillos á privada está no seu dereito pero que pague, non teñen porque usar unha parte dos meus impostos para financiar o ensino privado, e menos cando temos á prima ameazando,L
Feita esta reflexión histórica e centrándonos no novo proxecto, hai modificacións significativas que debemos coñecer:
Na ESO adiantase a diversificación un ano, pódese acceder en 2º de ESO; en 4º de ESO fanse coma 3 itinerarios. Ao rematar 4º de ESO para ter o título hai que facer unha proba externa (reválida)
No bacharelato, 3 modalidades, aparecen itinerarios, desaparece CMC como materia común, desaparecen moitas optativas que hai hoxe (métodos estatísticos, Música, antropoloxía), hai materias que hoxe son de modalidade como grego, Cultura audiovisual, economía, ciencias da terra,  que pasan a ser optativas; suprímense Tecnoloxía Industrial I e II e Electrotecnia. Ao rematar o bacharelato haberá unha proba externa para obter o título (reválida)
Aumenta o poder dos directores dos centros posto que en determinados casos poderán establecer requisitos ao profesorado para traballar no centro.
Non me gusta nada isto dos directores e non me gusta que quiten algunhas materias, non me gustan as reválidas, pero o que menos me gusta é que a relixión siga tendo horas e a música ou a eletrotecnía llas quiten, que no ensino público se nos regatee cada profesor e se lle estea pagando o ensino aos colexios privados.

Sen paro

gráfica da revista económica  Capital

 A metade dos licenciados en matemáticas atopan traballo en 6 meses. Nestes tempos paga a pena sabelo.
Neste artigo da revista económica Capital cóntannos en que traballan moitos matemáticos.

“Estos profesionales tienen una serie de cualidades que las empresas valoramos mucho: son dinámicos, tienen una manera de pensar y razonar muy analítica y deductiva, aprenden muy rápido y están muy enfocados en la resolución de problemas”
Eu engadiría unha cualidade que teñen practicamente todos os matemáticos que coñezo: a gran capacidade de traballo e de concentración. Supoño que a dureza da carreira deunos estas capacidades.

Os que estudiamos a licenciatura de matemáticas e non eramos superdotados (eu só lembro a 1 ou 2 en toda a carreira que podían considerarse tal), tivemos que ser capaces de estudiar  medias de 10 horas diarias durante meses e meses e curso tras curso, para poder entender e reproducir razoamentos, teorías, impecables loxicamente, perfectas e, case sempre, moi artificiais, teoremas de  folios e folios, onde para demostrar tal cousa definíanse mil conceptos auxiliares, mil funcións auxiliares, que tiñamos que reter na memoria e tras un inmenso traballo, modelando estes obxectos por camiños  longos e tediosos, sempre complicados, por fin chegabas ao c.q.d., daquela xa tiveras que invertir horas e horas de traballo e este traballo só era posible facelo coa máxima concentración.. Por suposto que nesta sucesión de folios poucas veces había números, matemáticas non é unha carreira de números máis ben é unha carreira de letras, :)

Non coñecín o paro, rematei a carreira en febreiro e en setembro dese ano estaba traballando nun instituto de Ourense. Pagou a pena tanto esforzo, xa daquela era un luxo rematar unha carreira e traballar, hoxe moito máis.

4 oct 2012

ilusión óptica


Sinxela e preciosa está ilusión óptica do canal brusspup