BACHARELATO

 APUNTAMENTOS EN GALEGO

Matrices e determinantes, 2º bacharelato ciencias
Sistemas ecuacións lineais, 2º bacharelato ciencias
Espacio afín tridimensional, 2º bacharelato ciencias
Cálculo diferencial, 2º bacharelato ciencias
Cálculo integral, 2º bacharelato ciencias
Integral definida, 2º bacharelato ciencias

 INTEGRAIS 
ESTUDIO E GRÁFICAS DE FUNCIÓNS I
1º e 2º BACHARELATO   

 

ESTUDIO E GRÁFICAS FUNCIÓNS II
2º BACHARELATO    


LÍMITES L´HOPITAL RESOLTOS  
2º BACHARELATO       


PROBLEMAS RESOLTOS DE FUNCIÓNS PAU 
1º e 2º BACHARELATO MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSSFUNCIÓNS, PROPIEDADES BÁSICAS
ESO E BACHARELATO


Funcions0 from conchi Gz

EXERCICIOS INICIAIS RESOLTOS XEOMETRÍA NO ESPACIO
2º BACHARELATO CIENCIASEXERCICIOS  RESOLTOS PROGRAMACIÓN LINEAL
2º BACHARELATO APLICADAS
 SISTEMAS ECUACIÓNS LINEAIS 
2º BACHARELATO       

MÉTODO GAUSS SISTEMAS LINEALES
2º e 1º BACHARELATO 
MATRICES E DETERMINANTES 
2º BACHARELATO         

PROBLEMAS DE TRIGONOMETRÍA
1º BACHARELATONo hay comentarios: